Standverwaltung
Option auswählen
Expo & Event Marketing

Allmax Sp. z o.o.

Gromadzka 46, 30-719 Kraków
Poland
Telephone +48 509 832-231
biuro@allmax.pl

Hall map

EuroShop 2020 hall map (Hall 4): stand E10

Fairground map

EuroShop 2020 fairground map: Hall 4

Our range of products

Product categories

  • 08  Expo & Event Marketing
  • 08.01  Exhibition stand construction/event construction
  • 08.01.06  Suppliers for exhibition stand construction

Suppliers for exhibition stand construction